Het belang van gezonde voeding

De meeste mensen, weten wel dat het lichaam voeding nodig heeft als een vorm van brandstof, een auto heeft ook benzine nodig om te kunnen rijden. Ook weten veel mensen dat de voeding voor het lichaam nodig is om te groeien en om zich te herstellen als dat nodig is.
Maar over de andere functies van voeding is weinig bekend, vandaar deze korte inleiding over het belang van goede voeding.

“Je snapt het pas als je het doorhebt” (Johan Cruijff)

Ons lichaam is een heel gecompliceerd systeem; het lichaamssysteem.
Dat lichaamssysteem, ook wel biologisch systeem of organisme genoemd, is opgebouwd uit organen en lichaamsstelsels (zoals zenuwstelsel, bloedsomloop en spijsverteringsstelsel)

Als het lichaamssysteem goed functioneert, dan voelen we ons in het algemeen prettig en energiek. We beschikken de hele dag door over voldoende energie voor werk en andere activiteiten en wanneer het lichaam getroffen wordt door een ziekte of verwonding, zal het zich in principe snel herstellen.

In deze tijd functioneert het lichaamssysteem van veel mensen niet optimaal.
Velen hebben een of meer chronische aandoeningen, men voelt zich vaak moe en lusteloos en men beschikt niet over voldoende energie om normaal aan het leven te kunnen deelnemen.

“De belangrijkste oorzaak voor deze slechte gezondheidstoestand is in de meeste gevallen: een voortdurend tekortschietende voeding”

Zoals een orkest niet zuiver kan spelen als een of meerdere muziekinstrumenten ontbreken of vals spelen, zo kan ons lichaam niet optimaal functioneren als er een of meerdere voedingsstoffen ontbreken.

De normale dagelijkse voeding bevat in deze tijd wel de stoffen die nodig zijn als brandstof en bouwmateriaal maar de vele andere substanties die nodig zijn voor het goed functioneren van het lichaamssysteem zijn niet in voldoende mate aanwezig.

Voor diverse taken van de lichaamsstelsels zijn specifieke, direct of indirect uit voeding gekregen moleculen nodig.
Zulke taken zijn onder andere:

  • Beschermen van alle onderdelen van het lichaamssysteem tegen schadelijke invloeden
  • Het op gang brengen en het weer stoppen van uiteenlopende gebeurtenissen
  • Het regelen van vele lichamelijke processen
  • Zorgen voor communicatie tussen de vele onderdelen van het systeem

“Het lichaamssysteem kan alleen goed functioneren als het kan beschikken over voldoende hoeveelheden van alle benodigde moleculen”

Onderzoeken wijzen uit dat veel voedingsstoffen in deze tijd onvoldoende in de dagelijkse voeding aanwezig zijn. Enerzijds is dat het gevolg van de hedendaagse agrarische en industriële productiemethodes, anderzijds hebben we tegenwoordig een verhoogde behoefte aan uiteenlopende voedingsstoffen.
Dat laatste wordt onder meer veroorzaakt door de milieuverontreiniging en door de overmatige stress waaraan de mens blootstaat.

De basis is gezond eten, met daarnaast sporten, bewegen en ontspannen. Daarnaast kun je aanvullen met voedingssupplementen.

Hier komen we dus uit bij de orthomoleculaire voedingsleer, deze is gericht op:

“Het creëren en in stand houden van een optimale beschikbaarheid van alle moleculen die het organisme nodig heeft om te kunnen functioneren en (ook op de langere termijn) gezond te blijven”

Zorg ervoor dat de dagelijkse maaltijden zoveel mogelijk alle noodzakelijke voedingsstoffen bevatten en vul deze basisvoeding aan met orthomoleculaire suppletie tot een optimaal niveau.